Om Företaget

TEKA bildades 1933 i Alingsås för att utveckla de dekorativa och funktionella möjligheterna hos ett unikt material. Sedan dess har mycket hänt. En rad nya produkter har sett dagens ljus. Utan överdrift vågar vi påstå, att våra produkter gjort lycka ute i Stora Världen. Mer än 80% av vår tillverkning går idag på export.

Vår produktion är flexibel och kan lätt ställas om för att möta varierande krav från våra kunder. Beställningarna behöver inte omfatta långa serier och leveranstiderna är korta.