Övriga produkter

Vårt grepphandtagsprogram är utformat för att tillgodose behoven hos funktionshindrade,
äldre och svaga. Det finns många tillämpningar inom bostäder, sjukhus, hotell, offentliga byggnader och ålderdomshem.